Leven met God

 22 november 2021

Willen we nog wel leven met God?

Daar valt over na te denken? 

Het licht overwint altijd het donker.
De tijd waar we nu inzitten geeft helaas meer van het kwade (wat er altijd al was). Het kwade komt naar voren op het moment dat het kwaad de kans heeft zich te grondvesten.

Het lijkt erop dat het kwade de overhand krijgt. Hoe is het zover gekomen? Komt het door ons eigen gedrag? GOD is al jaren niet meer in beeld bij veel mensen. Doordat we Hem niet meer in beeld hebben kunnen we ook niet tot Hem bidden en Hem vragen om wijsheid om te kunnen leven in liefde en vrijheid.

Er staan steeds meer mensen op om mee te doen met het duister ze laten zich beïnvloeden door valse beloftes voor de toekomst en alles weer te kunnen doen zoals het eerder ook kon. Het is kuddegedrag er wordt niet zelf nagedacht. kunnen we nog wel zellf nadenken? 

Hier zien we de zogenaamde meelopers. Maar besef werkelijk dat alleen met “GOD” meelopen er toe doet en je zo in harmonie kan leven op deze aarde tot Hij weer terugkeert

Sta dichtbij je identiteit geloof in GOD. 

Bestudeer de Bijbel en leer van Zijn woord “GOD” 

Leer Hem beter kennen en spreek zijn naam uit “Jezus”  tot glorie van de Heer. 

Jezus die op aarde kwam tot redding van de mens.

Wees niet zo naïef om de duivel van het kwaad te dienen en hem te geven wat hij eeuwenlang al wil hebben. “de macht over de wereld”. De baas zijn over GOD. 

Vergeet niet dat de duivel een afgedwaalde engel was. Hij die verstoten was en is door ontrouw aan GOD.

Willen wij hem deze duivel dan toch de macht te geven? 

Moeten we doen wat de duivelse krachten en machten ons willen opleggen?   NEE

Leef je leven met GOD aanbid Hem en vertrouw op Hem. 

Hij is het leven, Hij kan je helpen, Hij is liefde. 

Gebruik de goede stoffen van de aarde om je gezond te houden neem geen chemische troep laat die producten achterwegen.

Leef van wat de aarde je schenkt uit Gods’ hand. Dit ging al eeuwenlang goed, waarom nu ineens niet meer?

Wat we nodig hebben is geloof, liefde en goede voeding met vitamine. 

 

Helaas zijn deze vitamines steeds meer uit ons dagelijkse voedsel verdwenen door alsmaar meer manipulatie en toevoegingen van giffen in onze voedingsproducten te stoppen of door steeds meer met genetische manipulatie de producten te veranderen. Bedenk dat de mens nog geen grassprietje kan maken!  

 

Gelukkig zijn er nog zuivere vitamines te koop die u kunt gebruiken als aanvulling op de voor jou  zo broodnodige gezondheid!  Altrient kan je daabij helpen.  

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dus richt je daarop en leef in de overtuiging dat GOD de enige is die jou kan redden. Hij schiep de mens naar zijn evenbeeld denk daaraan en verdrijf de  kwade haat en hebzucht uit je leven.

Heb je naasten lief.

Hoewel de nieuwe trend is, afstand. 1,5 m, handenwassen, mondkapjes, ziekte, blijf thuis! 

Maar je kunt ook tegelijkertijd in harmonie met de Heer leven en op Hem vertrouwen. Hij heeft je lief! Hij is het leven.    

John van Rest

 

De schepping

De Heer heeft Adam geschapen en uit een rib van Adam Eva geschapen! Adam en Eva die samen één waren. Adam en Eva hebben zich helaas niet gehouden aan de wet van de Heer en aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Eenmaal dit te hebben gedaan kregen ze schaamte en ziekte in hun leven.

Ze verloren het geschenk van het eeuwige leven en wij nabestaande verloren dit daardoor ook!

De Heer “Jezus” kwam op aarde om de zonde over de mens weg te nemen. Meer dan 2000 jaar later hebben we hier nog steeds mee te maken! Door de kennis en wijsheid die we ontvangen van de Heer zijn we naar van alles op zoek. Maar als we niet in contact staan met de Heer verliezen we de realiteit en gaan we zelf voor GOD spelen. We proberen langer te leven dan wat gemiddeld vroeger normaal was. Door natuurlijke medicijnen en goede voeding te gebruiken werden we ouder 50-60-70 en nu al gemiddeld 80 jaar.  Ze zoeken naar kennis van onsterfelijkheid, maar zoek niet langer want GOD heeft die al voor ons.    

John van Rest

Corona, Covid-19

Het negatieve in de mensheid is dat we zoeken naar een langer leven en de onsterfelijkheid. We denken dat we dit kunnen bereiken door chemische techniek om daarmee medicijnen te maken voor genezing. Onderzoek, sterrenkunde, maanoperaties, mars-operaties, mens-operaties en ruimte manipulatie. Dit alles brengt helaas grove vervuiling zelfs al buiten de aarde en leiden tot  zelfvernietiging. Maar vooral tot Goddeloosheid.

Wat we ook proberen we worden nooit ouder dan 150 jaar, dit is wat “GOD” heeft uitgesproken over de mens.

John van Rest

===========================================================================

Weet de mens het beter?

Volksgezondheid

Helaas zeggen regeringen dat ze maatregelen nemen voor de bevolkingsgezondheid. Toch moeten we constateren dat het daar niet om gaat. Zeker niet als je over het pasje met QR-code spreekt. Als je zo’n pasje hebt en ook de 3e prik of booster al hebt gekregen. Kunnen we overal aan deelnemen?

Helaas Niet, wat we nog niet zeker weten is, of je geen overdraagbare virus hebt?

Ben je besmettelijk of kan je nog ernstig ziek worden, wat zijn de directe bijverschijnselen, en wat staat ons te wachten jaren later?

Dus zekerheden QR-code zijn er niet. We zien helaas dat er steeds meer mensen in de ziekenhuizen belanden of thuis in afzondering gaan zelfs veel die ook al gevaccineerd waren!

We moeten helaas langzamerhand de conclusie trekken dat dit misschien wel door de vaccinatie komt, het immuunsysteem wordt misschien wel beïnvloed en aangetast. Het werkt niet langer goed. Daardoor hebben we steeds meer vaccins nodig om te kunnen overleven jaar na jaar. 

Waarom laten veel mensen zich zo beïnvloeden door het gedrag van een enkeling de minderheid met hun tunnelvisie en waarom accepteren we deze bangmakerij?

Ik hoop dat de mens snel wakker wordt om zo het tij nog te kunnen keren!

John van Rest

Klimaat

Waarom hebben we niet beter op het waterniveau en de dijken gelet, zodat we overstromingen zouden kunnen voorkomen?  Bijvoorbeeld veel meer pompstations en verstevigde hogere dijken bouwen. Niet meer bouwen beneden de zeespiegel. Alleen nog achter de dijken bouwen?

Samen staan we sterk in eigen land, één grote WERELDMACHT gaat zeker leiden tot rampen, dit heeft nog nooit gewerkt en zal ook nooit gaan werken! 

Er is slechts een grote macht en dat is “GOD”.

(weet je eigenlijk wel hoeveel milieuvervuiling het maken van energie-windmolens in de wereld veroorzaakt?) 

Meer dan ooit nog zal kunnen opbrengen aan schone energie!

John van Rest

Ps,

Wist je dit al? 
Dat farmaceut Pfizer de ene na de andere boete heeft gekregen voor omkoping, veroordelingen wegens doodsoorzaken en helaas nog veel meer andere misstanden!

Boete meer...... 
Het gaat om miljoenen.
Te weten hoeveel ze dan wel verdienen!  (stelen)  
Hoe is het dan mogelijk dat regeringen daar nog zaken mee willen doen?
John van Rest
   ----------------------vooral